Головна _ Пошук Соціальний працівник
Пропозиція застарілий

Соціальний працівник

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис пропозиції:
1. Здійснення соціальної роботи, також шляхом використання робочого інструменту, яким є соціальний договір, укладений з клієнтом/сім'єю з метою вирішення його життєвих проблем; 2. Проведення громадських інтерв'ю за місцем проживання особи/сім'ї; 3. Надання інформації, керівництва та допомоги людям, які опинилися у складній життєвій ситуації, ефективно використовуючи для цього діючі норми законодавства; 4. Допомога в отриманні консультацій щодо можливості вирішення проблем та отримання допомоги від інших державних установ, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій, а також підтримка в отриманні допомоги; 5. Співпраця та співробітництво з іншими фахівцями, а також іншими суб'єктами (організаціями та установами) з метою попередження та зменшення патологій та наслідків негативних соціальних явищ, пом'якшення наслідків бідності; 6. Здійснення соціальних втручань у патологічних та кризових ситуаціях, випадкових подіях, природних та екологічних катаклізмах; 7. Організація та участь у соціальних проектах (наприклад, карнавальні ігри для дітей з бідних сімей, інтеграційні табори та культурно-спеціальні заходи для окремих соціальних груп тощо); 8. Введення та систематичне оновлення даних про клієнта/сім'ї в комп'ютерну систему, включаючи соціальну роботу та соціальний договір; 9. Підтримання чинної документації в Центрі.

ВИМОГИ

Опис вимоги:
Освіта відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12.03.2004 р. (зведений текст: Законодавчий журнал від 30.01.2015 р., ст. 163 із змінами) та Закону від 16.02.2007 р. про внесення змін до акту про соціальну допомогу (Законодавчий журнал № 7/, ст. 320), знання та вміння застосовувати положення акту про соціальну допомогу, знання положень Кодексу адміністративного судочинства при підготовці ст. положення та рішення. Додаткові вимоги: добре знання та функціонування програми, вміння тлумачити законодавчі положення, вміння працювати в команді, комунікативні навички, точність та системність.

Освіта:
вища (включаючи ступінь бакалавра)

вимагається документи:
-list motywacyjny, -życiorys CV, -kserokopie świadectw pracy, -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, -oświadczenie o niekaralności, -kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych : 1/podpisanej klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679). 2/ podpisania klauzuli informacyjnej -w załączeniu Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.mops.boleslawiec.pl, BIP. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Wrzeszcz tel. 0-75 /645-78-23 Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, pok. 13 sekretariat I piętro, w terminie do 24.09.2021 r. z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko -pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

номер годин на тиждень:
40

номер годин на місяць:
160

МИ ПРОПОНУЄМО

Оплата праці
2800 - 2800

Форма співпраці:
Трудовий договір на випробувальний термін


контакт

Роботодавець:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

Місце працювати:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Шлях застосування:
безпосередньо роботодавцю

Бажано спосіб контакт:
{"pl":"{\"pl\":\"{\\\"pl\\\":\\\"{\\\\\\\"pl\\\\\\\":\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\

Контактна особа:
Anna Wrzeszcz

Adres Urzędu Pracy:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Телефон:
75-6457823

Посилання на пропозицію: номер переглядів пропозиції : 257
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU
дивись профіль
Інформація про пропозицію
 Дата додавання: 2021-09-02
 Набір до: 2021-09-24
 Заплановано день зайнятості: 2021-10-01

дивись деталі

Поділіться себе це пропозиція

cbop
Інші пропозиції це роботодавців
Люблю пропозиції
  • Жодних пропозицій